Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Mora

AXN Action Event AB
Org.nr: 556815-8280
Bolaget ska via evenemang och specialarrangemang hjälpa företag att marknadsföra sig. Bolaget ska också bedriva handel med bilar och tillbehör samt handel med värdepapper.
MEKANIK DESIGN IDCP AB
Org.nr: 556456-1503
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom industridesign och modelltillverkning, dvs konstruktion, formgivning, färgsättning, produktionsanpassning-, samt framtagning av homogena eller detaljerade prototyper av produkte ...
Mora Network och Utveckling AB
Org.nr: 556529-4963
Bolagets verksamhet omfattar initiering, planering och genom- förande av företagsservice och evenemang inom turist- och nöjesbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Noret köpcentrum EF
Org.nr: 769612-4648
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, särskilt med avseende på att samverka vid marknadsföring av gemensamma evenemang, gemensamt föra diskussioner med Mora kommun vad gäller utvecklin ...
Personal Trainer of Sweden KB
Org.nr: 969763-4146
Sälja personanpassade träningsprogram online via hemsida. Målgruppen för träningsprogramen är alla som vill träna oavsett mål och förutsättningar. Även arrangera träningsrelaterade evenemang såsom skidläger, vallakurser. ...
UPP Fastigheter HB
Org.nr: 969677-5080
Fastighetsbolag, uthyrning, upplåtelse av affärslokaler, redovisningstjänster och evenemang.