Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Linköping

Anders Björck AB
Org.nr: 556619-8965
Bolaget skall bedriva försäljning av dokumenthantering, försäljning, projektledning och genomförande av företags- evenemang, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Arenabolaget i Linköping AB
Org.nr: 556696-9464
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Linköpings kommun värva, planera, marknadsföra, försälja, genomföra och följa upp arrangemang, events, kongresser, mässor, utställningar, kulturevenemang och andra eve ...
Censum AB
Org.nr: 556757-0261
Bolaget skall bedriva utbildning i form av öppna och företagsanpassade kurser, anordna föreläsningar och evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
East Sweden General Aviation AB
Org.nr: 556844-3054
Bolaget ska bedriva utvecklings-, etablerings-, administration-, tillstånds-, försäljnings- och driftverksamhet inom allmänflyg- och affärsflygområden (General Aviation) samt äga och förvalta fastigheter, fast och lös eg ...
Eckerud True Quality AB
Org.nr: 556766-9220
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kreativa idéer och lösningar för utställningar, museum, interiörer och evenemang samt därtill försälja och hyra ut möbler, sportutrustning och ljud- och ljusutrustning sam ...
Ekman & Sjögren AB
Org.nr: 556599-1329
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom konferens, evenemang, reklam och PR, språk och kultur, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet samt medicinsk rådgivning och utveckling av medicintekniskt material, fö ...
Event Management J&N HB
Org.nr: 969655-1580
Utveckla databaser för administration av olika typer av evenemang, såsom konferenser, seminarier och kurser samt erbjuda utbildning och support i registerhantering för administratörer, samt tillverkning, försäljning och ...
Hydén Conzulting AB
Org.nr: 556954-2110
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nätverkande evenemang samt utbildningar och föreläsningar inom området affärsnätverkande och därmed förenlig verksamhet.
Ispalatset i Linköping AB
Org.nr: 556616-5162
Bolaget skall bedriva sportanläggningar, äga och förvalta fastigheter och anläggningar för sport och kultur, och därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget som ett led i sin uthyrningsverksamhet även anordna utbild ...
Linköpings dansstudio AB
Org.nr: 556902-0927
Företaget ska bedriva uthyrning av lokal till främst dansföreningar och privatpersoner men även som träningslokal till idrottsföreningar samt anordna kurser och evenemang inom dans med inriktning på träning, lek och uppv ...
Malmby Fairground AB
Org.nr: 556705-4019
Bolaget ska utföra utställningar, mässor, publika evenemang, förarutbildning, konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, försäljning av mat och dryck samt därmed förenlig verksamhet.
Sweden In-Store Marketing AB
Org.nr: 556271-1340
Bolaget ska arbeta med butiksmarknadsföring med inriktning mot dagligvaruhandeln och tillhandahålla tjänster såsom demonstrationer, plocktjänster och evenemang samt idka därmed förenlig verksamhet.
VBRI Press AB
Org.nr: 556988-3787
Företaget kommer att erbjudanda print, publikationer och försäljning av böcker och tidskrifter, organisera och arrangera konferenser, mässor, utställningar och andra evenemang.
Östrydska Kompaniet AB
Org.nr: 556830-7937
1. Medicinsk verksamhet: Läkarkonsult inom psykiatri, smärtmedicin, rehabiliteringsmedicin och företagshälsovård. Föreläsningar, läkaruppdrag, försäkringsutredningar. 2. Pedagogisk verksamhet, föreläsningar, pedagogiskt ...