Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Johanneshov

Alleba Produktion AB
Org.nr: 556829-2105
Bolaget ska bedriva catering vid enskilda evenemang och personal- uthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Calego AB
Org.nr: 556905-8927
Bolaget ska utveckla, marknadsföra och arrangera konferenser, kurser och evenemang samt hjälpa företag med sin affärskommunikation inför, under och efter konferenser och evenemang.
Caring Group of Sweden AB
Org.nr: 556871-1690
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom chefs- och verksamhetsutveckling samt projektledning och ledarutbildning, producera böcker, tillhandahålla coachning och utbildningsprogram, hålla föreläsningar och anordna ev ...
ESSAB Event Strategi Sweden AB
Org.nr: 556739-3441
Bolaget ska bedriva försäljning och genomförande av evenemang, reklammedia, souvenirer, konst samt därmed förenlig verksamhet.
Godevent AB
Org.nr: 556599-3325
Bolaget skall arrangera och förmedla kristna evenemang ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Musikevenemang Södertörn HB
Org.nr: 969721-2281
Restaurangverksamhet och evenemang. Musikinstrumentbutik innefattande handel av musikinstrument, uthyrning, utbildning, reparationer och med detta förenliga verksamheter. Information om emissioner samt andelsprojekt, til ...
StayLive AB
Org.nr: 556937-1080
Aktiebolaget ska bedriva visning av film och videomaterial på nätet. Genom ett producerat material så ges möjligheten att se evenemang direkt på internet, istället för det analoga TV-nätet.
Vita Huset Media HB
Org.nr: 969675-0935
Försäljning av annonser och evenemang.
Windahl & Löfgren HB
Org.nr: 969754-1044
Företaget ska utveckla och producera evenemang, både för egen och kunds räkning. Evenemangen inkluderar fester, marknadsföringskampanjer och liknande.