Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Ingarö

Always ON projects Sweden HB
Org.nr: 969762-5771
Projektledning inom evenemang, marknadsföring och varumärkeskommunikation.
BroAle AB
Org.nr: 556793-6017
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena projekt- ledning, kvalitetssäkring, driftsäkerhet- och underhåll, system- säkerhet, verifiering och validering, utbildning, kontor och evenemang, samt därmed förenlig v ...
Wefix HB
Org.nr: 969640-7742
Vara en förmedlande informationsbyrå inom besöksnäringen som rådgivande part i nätverks- och mfgfrågor till företag och andra organisationer. Boka paketarrangemang, restauranger, hotell, guider och events för både privat ...
Zulu Time AB
Org.nr: 556755-4364
Bolaget ska förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom. Utöver detta ska bolaget bedriva projekt- och produktionsledning, byggnadsverksamhet, förvaltning och service av fastigheter. Bolaget ska även bedriva design o ...