Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Halmstad

Destination Halmstad AB
Org.nr: 556650-5227
Verksamheten ska bedrivas åt 'ägareni ägarens ställe inom ramen för Halmstads kommuns kompetens. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att arbeta för att utveckla Halmstad som destination och stärka Halmsta ...
Idrottssällskapet Halmia AB
Org.nr: 556764-5287
Föremålet för boalgets verksamhet är att bedriva försäljning av loppmarknadsprylar och second hand produkter med inriktning på hem, hushåll och fritid, arrangera informationsmöten, konferenser och evenemang och därmed fö ...
Jalhed Produktion AB
Org.nr: 556809-6993
Bolaget ska bedriva konstnärlig verksamhet, media- och musikproduktion, evenemang, nöjen och underhållning, förlagsverksamhet, pedagogisk verksamhet, konsultverksamhet inom grafisk form och musik samt handel med värdepap ...
Livejoy AB
Org.nr: 556910-3558
Arrangör av evenemang samt större konserter och andra nöjesevent.
Nordic Technical Solutions HB
Org.nr: 969766-6361
Företaget ska bedriva sin verksamhet inom tre huvudområden, det första är it-tjänster både för privata aktörer och företag. De andra är totalentreprenad av underhållningsmateriel för privata och kommersiella evenemang. D ...
NTS Group AB
Org.nr: 559000-0716
Bolaget skall arrangera alla typer av evenemang inom nöjesbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Ribcon AB
Org.nr: 556741-3355
Bolaget ska bedriva organisations- och ledarskapsutveckling, marknadsföra, försälja och genomföra evenemang i såväl egen regi som på konsultbasis, bedriva catering och caférörelse samt förvaltning av värdepapper och fast ...
Vinemtilia AB
Org.nr: 556725-3611
Bolaget ska bedriva utbildning och presentationer inom Oenologi, anordna evenemang och mässor avseende vin och mat, handel med alkoholhaltiga drycker, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom och annan ...