Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Falun

Beyond Skiing 2015 Foundation AB
Org.nr: 556836-4920
Bolaget ska verka för att bygga upp ett nätverk av lokala, regionala och nationella företagsmedlemmar i regionen Dalarna med omnejd. Bolaget ska arbeta med evenemang, produkter och tjänster, marknadsföring och försäljnin ...
Centrala Stadsrum i Falun EF
Org.nr: 716456-9977
Föreningen har till ändamål att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet där medlemmarna deltar med egen arbetsinsats och genom att begagna föreningens tjänster. Nämnda syfte upp ...
DalaOrtopedi AB
Org.nr: 556884-6173
Bolaget skall bedriva medicinsk diagnostik och behandling samt undervisning och forskning inom ortopedi och allmänmedicin i både öppen- och slutenvård, invaliditetsbedömning samt utfärdande av intyg, evenemang- och tävli ...
De Boer Scandinavia AB
Org.nr: 556677-0268
Bolaget skall: a) exploatera byggnader och tält, konstruktion av och handel med byggnader, tält, segel, tak och liknande, såväl som organisation och management av evenemang samt vad som kan hänföra till det, både i och u ...
Flow Event Solutions AB
Org.nr: 556786-1009
Bolaget skall arrangera och projektleda evenemang, mässor och utställningar, bedriva uthyrning och försäljning av evenemangs- och mässutrustning, bedriva konsultverksamhet inom reklam och PR samt därmed förenlig verksamh ...
Hantverksgruppen Kopparträdet, EF
Org.nr: 769628-3899
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva marknadsföring och tillhandahålla lokal för försäljning och, eller utställning av konsthantverk, hantverk, återbruk av hög kvalit ...
Hauora AB
Org.nr: 556893-1694
Bolaget skall bedriva utredning, behandling, rådgivning, undervisning och forskning inom ortopedi, allmänmedicin och dietetik, samt utföra invaliditetsbedömning, bedriva sjukvård på skidanläggningar, idrottstävlingar och ...
Lugnet Evenemang AB
Org.nr: 556765-4701
Bolaget skall bedriva uthyrningsverksamhet och marknadsföring samt arrangera evenemang med anknytning till idrott på Lugnet i Falun samt därmed förenlig verksamhet.
MeetWork AB
Org.nr: 556989-3463
Bolaget ska bedriva kontors- och konferenshotell samt evenemang i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
MK Mat AB
Org.nr: 556890-3362
Föremålet för bolagets verksamhet är cateringverksamhet vid enskilda evenemang och därmed förenlig verksamhet.
Panama Communication AB
Org.nr: 556936-5801
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tjänster inom destinationsmarknadsföring, kommunikation, evenemang, digital produktion och därmed förenlig verksamhet.
PeO Karlström Consulting AB
Org.nr: 556804-6030
Bolaget skall vara konsult inom journalistik och golf, bedriva utredningar inom näringsliv och fritidssektorn, arrangera evenemang såsom kongresser och nöjesgalor samt agera som moderator och speaker i anslutning till de ...
Rådhusrestaurangen i Falun AB
Org.nr: 556602-0482
Aktiebolaget ska idka verksamhet inom evenemang och mässor samt uthyrning av material såsom restaurangmaterial, staket, tält och möbler ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Öberg & Falk Sports Consulting KB
Org.nr: 969771-0581
Företaget ska bedriva Konsulttjänster inom sponsring och Marknadsföring. Hjälpa idrottsföreningar, idrottare, evenemang, företagare och andra näringsidkare att marknadsföra och inbringa sponsorer för uppdragsgivarens räk ...