Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Enskede

Brickhouse HB
Org.nr: 969661-6110
Firman skall bedriva musik- och artistproduktion, uthyrning av ljud- ljusanläggning samt scenteknik. Konsult- och produktionstjänster inom musik, reklam, marknadsföring samt evenemang.
Caroline Roberts AB
Org.nr: 556095-2276
Bolaget skall bedriva projektledning inom evenemang och marknadsföring, grafisk formgivning, illustrations- och konstnärlig verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Froste Production AB
Org.nr: 556950-2270
Bolaget ska bedriva event, marknadsföring och sponsring, kreera, planera och genomföra evenemang, företrädesvis idrottsevenemang, företagsevent, seminarier, mässor och roadshows, fungera som konsult åt företag och organi ...
Leining Media & Event AB
Org.nr: 556823-7704
Bolaget ska bedriva produktion av tjänster inom multimedia och kulturella evenemang och därmed förenlig verksamhet.
Set My Table HB
Org.nr: 969770-1192
Uthyrning av porslin, dekor och möbler samt planering och genomförande av fest och evenemang.
SMAL Produktion AB
Org.nr: 556946-2681
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom evenemang, ledarskap och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verk ...
Sofistikerat i Enskede AB
Org.nr: 556953-4265
Företaget ska ha verksamhet inom följande områden: Konsult för mat- och dryckesprovningar, skriva artiklar om mat och dryckesprovningar. Organisera och genomföra hälso- och friskvårds evenemang samt därtill hörande resor ...