Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Djursholm

För Fulla Segel Sverige AB
Org.nr: 556691-5301
Bolaget skall bedriva charterverksamhet med segel- och motor- båtar, tillhandahålla sjöutbildning, sälja och förmedla båtar, arrangera evenemang, erbjuda teknisk konsultation, bistå med tjänster inom marknadsföring samt ...
Hövel & Wickbom AB
Org.nr: 556580-9240
Bolaget skall utföra konsultverksamhet rörande IT-strategier och kommunikationsstrategier. Produktion och genomförande av föredrag och seminarier för olika företag och organisationer. Journalistisk verksamhet. Produktion ...
Konstgräsbolaget i Djursholm AB
Org.nr: 556624-7242
Bolagets verksamhet ska vara att anlägga och tillhandahålla idrottsanläggningar till idrottsföreningar-, företag- och allmänheten, dessutom beredande av 'reklamutrymmeanonnsering på anläggning samt anordna andra 'evenema ...
Topship HB
Org.nr: 916620-1823
Uthyrning av båtar, marin charter verksamhet, handel med marina produkter, arrangemang av marina evenemang.