Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Danderyd

ArenaPartner Sweden AB
Org.nr: 556529-4229
Bolaget ska bedriva restaurang- och cateringverksamhet, arrangera stora event och publika evenemang samt konsult och projektledning i samband med detta.
Computershare AB
Org.nr: 556741-9832
Bolaget skall bedriva tillhandahållande av datasystem och service för evenemang och managementmöten och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva tillhandahållande av överlåtelseagenturer, aktieboksadministration, ...
Family Resort Cape East KB
Org.nr: 969711-9833
Bolaget skall bedriva hotell-, konferens- och campingverksamhet, ävensom idka uthyrning av lägenheter och stugor samt båtar och skotrar. Äga lös och fast egendom då detta är i samband med hotell- och campingverksamhet. U ...
Flytkraft HB
Org.nr: 969711-0378
Marknadsföring, profilering och evenemang med seglingsanknytning.
Frontix AB
Org.nr: 556727-5788
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva IT-konsultverksamhet, utgivning av programvara, försäljning av därtill hörande produkter samt fotografering och evenemang.
Lena Stighagen Project & Guidance AB
Org.nr: 556558-1989
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom arrangemang av bolagsstämmor, konferenser och liknande evenemang, administrativa tjänster samt förvalta värdepapper och utöva därmed förenlig verksamhet samt bedriva restaurang- ...
Stockholmsmarknader AB
Org.nr: 556805-5908
Bolaget skall arrangera marknader, evenemang och upplevelser, såväl utomhus som inomhus, uthyrning och förvaltning av fast och lös egendom, försäljning av förtäring och livsmedel, konsultverksamhet och utbildning i arran ...