Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Bromma

AB Publikfokus
Org.nr: 559007-7417
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för konsultativ verksamhet inom event och arrangemang detta inom verksamheter inom sport, kultur samt annan verksamhet där publik i någon form skall rekryteras. Bolag ...
Alfridas AB
Org.nr: 556666-8264
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning, korttidsverksamhet-vistelse och boende, driva kursgård, arrangera evenemang, uthyrning av fastigheter och lokaler, bedriva handel med och förvaltning av värdep ...
Almlöf Services Consulting AB
Org.nr: 556920-1238
Syfte: Utveckling av bolags tjänsteverksamhet. Erbjudande: Genomförande av förstudier, rådgivning, utveckling och dokumentation, kundstudier, marknadsstudier, marknadsföring, planering, exekvering och analys av evenemang ...
DJURGÅRDSDAGARNAS VÄNNER HB
Org.nr: 916639-7589
IDÉVERKSAMHET, PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING AV PUBLIKA EVENEMANG OCH NÖJEN SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Ekman & Glenmark AB
Org.nr: 556793-7379
Aktiebolaget ska bedriva restaurang, catering och evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Forgood AB
Org.nr: 556720-8490
Bolaget är en kommunikationsbyrå med uppdrag inom marknadsföring, innefattande framtagande av marknadsföringsstrategi, kampanjplanering, mediaproduktion och grafisk formgivning till PR-aktiviteter och evenemang samt bedr ...
Gstrand AB
Org.nr: 559018-2639
Bolaget skall direkt eller genom dotter- och eller intresseföretag bedriva konsultverksamhet inom projektledning, produktformgivning, scenografier design och grafisk produktion mediaproduktion, strategi, evenemang och mu ...
Habanera Produktion AB
Org.nr: 556432-4480
Bolaget skall vara att inom kultur- & informationssektorn: Tillhandahålla konsulttjänster inom musik, underhållning, pedagogik språk, översättning, copywriting, språkvård, reklam och jour nalistik. Arrangera kulturevene ...
HBet Truckster
Org.nr: 969774-2006
Mobil mat och dryckesservering, evenemang- samt cateringverksamhet.
Hanna Brogren AB
Org.nr: 559024-2078
Aktiebolaget ska erbjuda konsulttjänster inom kommunikation, ledning, organisation och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet. Exempel på sådana tjänster är rådgivning för vision- och förändringsuppdrag, arbetsmodelle ...
Innovum HB
Org.nr: 969707-7395
Konsultering inom evenemang, möten, upplevelser, konferenser, mässor och marknadsföring samt handel med värdepapper och finansiella instrument.
Jonevret Reach Communication AB
Org.nr: 556597-6700
Bolaget skall bedriva konsult och rådgivningsverksamhet inom försäljning, marknadsföring sponsring, evenemang och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva reklamverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Karsberg Konsult HB
Org.nr: 969653-8850
Genomföra konserter och evenemang. Tillhandahålla konsulttjänster inom musikbranschen, marknads- föring, informationsteknik och utbildning. Köpa och sälja skivor, böcker, kläder, skönhetsartiklar, musika ler, rekvisita, ...
Krydderikrokus AB
Org.nr: 556232-1835
Bolaget skall vara verksam med försäljning, handel via butik, marknader och e-handel av livsmedel och presentartiklar. Konditori'bageri, arrangemang, evenemang, konstnärlig rådgivning, marknadsföring samt konsult-, förme ...
LuxMe Nord AB
Org.nr: 559017-8926
Import och försäljning av hudvårds- och skönhetsprodukter samt därmed förenlig verksamhet liksom skolning, konsultation och organisering av evenemang inom skönhetsbranschen.
Rentevent Stockholm AB
Org.nr: 556657-4090
Bolaget skall bedriva uthyrning av material för fest, evenemang och mässor, och därmed förenlig verksamhet.
Restaurang G.E.M AB
Org.nr: 556562-6297
Bolaget skall bedriva restaurang, evenemang och därmed förenlig verksamhet.
SEC AB
Org.nr: 556873-1243
Bolaget skall bedriva verksamhet inom eventbranschen. Dvs. Uthyrning'försäljning av lokaler, ljud, ljus, bild, tält, möbler, porslin, maskiner & fordon samt förmedling av artister och övrig personal. Bolaget skall även b ...
Studio Karl Nordlund AB
Org.nr: 556885-1215
Bolaget bedriver verksamhet inom fotografi, grafisk form, journalistik, multimedia, film, utbildning, mediaproduktion, reklambyråverksamhet, projektledning samt bedriver konsultverksamhet inom mode, media, kommunikation, ...
Stålmarck Live HB
Org.nr: 969742-2575
Konsulter inom skapande, planering och genomförande av event marketing och evenemang till både företag och privatpersoner. Utbildning och föreläsning inom kommunikation, marknadsföring och event marketing, kunder är skol ...