Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Angered

Angereds kamelcenter EF
Org.nr: 769625-7588
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva olika typer av aktiviteter centrerade kring en kamelfarm. Dessa aktiviteter inkluderar kamelskötsel, produktion och försäljning a ...
Icon events AB
Org.nr: 556573-1022
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av event och evenemang. Verksamheten utgörs av anordning av olika typer av event'evenemang som konserter, turneringar och tillställningar. Även försäljning av konsultations- och rådgi ...
Makeup Effects, Lars Carlsson AB
Org.nr: 556939-7895
Aktiebolaget ska bedriva sminkning, maskering, fysiska special effekter, dock- och perukmakeri för teater, TV, film, reklam och andra evenemang. Tillverkning och försäljning av produkter relaterade till ovan nämnda syssl ...
Medelhavet kultur i Skandinavien HB
Org.nr: 969773-1371
Handelsbolaget kommer att bedriva verksamhet kring allt som har med kulturen i Medelhavet. Musik, dans, mat, utställningar. Kulturella och kommersiella aktiviteter. Att skapa evenemang för organisationer, kommuner, fören ...
Queensent Entertainment AB
Org.nr: 556924-7629
Aktiebolaget ska producera och genomföra evenemang för bolag inom alla branscher samt bedriva därmed förenlig verksamhet.