Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Ängelholm

LMP Engineering AB
Org.nr: 556751-6934
Bolaget ska bedriva tävlings verksamhet. Konsultering som mekaniker och ingenjör. Marknadsförande och relationsbyggande evenemang. Service, reparationer och renoveringar av motorfordon och tävlings bilar. Tillverkning, f ...
Ostbutiken Larrupin AB
Org.nr: 556474-0420
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av livsmedel, restaurangverksamhet, kursverksamhet, evenemang, provningar, konsultverksamhet inom affärsutveckling samt produktutveckling inom design och inredning frä ...
Retail Support Scandinavia AB
Org.nr: 556875-1001
Bolaget ska bedriva merchandising av livsmedel, byggvaror och kläder, evenemang och därmed förenlig verksamhet. Byggnationer i butiker och konsulttjänster inom handel samt därmed förenlig verksamhet.
Tant Karin's HB
Org.nr: 969746-3827
Smörgåsbutik, catering, och möjlighet för evenemang samt andra naturligt tillhörande verksamheter.
United Images AB
Org.nr: 556586-8626
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva frisörverksamhet och försäljning av hår- och skönhetrprodukter samt fotostudio med inriktning på modell, evenemang, porträtt, verksamhetsprofilering ävensom idka därmed fö ...