Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Älvsjö

Actiniaria International Cultural Exchange AB
Org.nr: 556857-7653
Aktiebolaget ska bedriva kulturell utbyten såsom globala kulturella evenemang, tillhandahålla kulturella upplevelseprogram för företag och organisationer, utbytesprogram inom media för reportrar, planera och genomföra mo ...
BrainCom Market AB
Org.nr: 556719-0227
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet med marknadsstrategi, kund- och marknadsanalys, planera och genomföra marknads- och försäljningskampanjer. Aktiebolaget ska ävensom idka konsultverksamhet inom dessa o ...
Longbridge AB
Org.nr: 556759-7504
Bolagets verksamhet är IT-konsult, verksamhetskonsult, musikproduktion, musikförlag, musikförsäljning, multimediaproduktion, handel med inköpta och egenproducerade varor, handel med fastigheter, handel med värdepapper, a ...
Pe Livs & Serveringar AB
Org.nr: 556909-7347
Bolagets verksamhet är att driva livsmedelsbutik, serveringar, arrangera evenemang, hyra ut maskiner och evenemangs anläggningar. Leveranser av matvaror och färdig mat. Bangolf, tennis, anläggning och trädgårdstjänter.
SIT - Sveriges Internationella Talanger ek. för.
Org.nr: 769629-2783
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningen 'ocheller ge möjligheter till studier, personlig utveckling och andra aktiviteter som kan gynna medlemmen. ...
Spirera EF
Org.nr: 769614-8787
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen på kultur och inspirationsområdet genom: -Att administrera ekonomin kring medlemmarnas gemensamma och individuella verksamhet inom föreningens verk ...