Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Alingsås

Mat & Nöje Evenemang i Alingsås HB
Org.nr: 969668-3318
Handel med restaurang- och nöjestjänster såsom restaurang- och caféverksamhet samt öl, vin och spritförsäljning samt tillfälliga nöjesarrangemang med musik och dans.
Mechpro KB
Org.nr: 969663-6639
Mekanisk bearbetning samt därmed förenlig verksamhet. Ljud och ljusproduktioner, uthyrning, försäljning av ljud och ljusutrustning för scen och evenemang.
Stockholms Sjukvårdsteam HB
Org.nr: 969653-1699
Sjukvårdsberedskap vid alla former av evenemang såsom idrotts- tävlingar, mässor, festivaler och konserter. Utbildning i hjärt- och lungräddning, första hjälpen, och barnolycksfall. Ambulanssjukvård vid evengemang och fö ...
VIA Sweden AB
Org.nr: 556800-5515
Bolaget ska bedriva evenemang och professionell utbildning inom ljusdesign samt äga och förvalta fast och lös egendom samt där förenlig verksamhet.