Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Enskilt avlopp i Norrköping

Conclean AB
Org.nr: 556949-7323
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning, service och konsultverksamhet inom enskilt avlopp i VVS-branschen och därmed förenlig verksamhet.