Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Enskilt avlopp i Kiruna

Tekniska Verken i Kiruna AB
Org.nr: 556204-3439
Bolaget ska uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter såsom dricksvatten, avlopp och avlopps- rening, gatu- och vägunderhåll, avfal ...