Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Stockholm

JOHNNY KELLNER BYGG OCH ENERGIKONSULT HANDELSBOLAG
Org.nr: 916612-0346
KONSULTERANDE VERKSAMHET AVSEENDE BYGGNADS- OCH ENERGITEKNIK, BYGGNADSTEKNISK SAKKUNNIG VID TVIST, ENTREPRENADBESIKTNINGAR OCH UPPRÄTTANDE AV BYGGNADSLOV
MTE VVS och Energikonsult AB
Org.nr: 556651-8634
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom VVS och energi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nilsan Energikonsult AB
Org.nr: 556733-2662
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom energi, energipolitik, miljöfrågor inom energi samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.