Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Östersund

IsoGreen Industries AB
Org.nr: 556801-7395
Bolaget ska bedriva energikonsult, försäljning av isoleringsprodukter och bedriva bygg-sprutisolering.
LEE3 Energikonsult AB
Org.nr: 556762-0231
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energibranschen med inriktning på IT, äga och förvalta skog samt konsultverksamhet inom skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.