Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Norrköping

Holm Energikonsult AB
Org.nr: 556767-2091
Verksamhet: Försäljning av konsulttjänster inom energibranchen samt bedriva värdepappershandel, förvalta fast och lös egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.