Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Lidköping

Lidköpings Energikonsult AB
Org.nr: 556893-7709
Föremålet för bolagets verksamhet är injustering, energioptimering samt upprättande av tekniskt dokumentation för VVS-installationer och därmed förenlig verksamhet.
Svedbergs Energikonsult AB
Org.nr: 556233-4150
Bolaget skall bedriva energikonsultation samt justering av vattenburna värmesystem i fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.