Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Karlstad

Calibra Energikonsult AB
Org.nr: 556575-9601
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom energiområdet, utveckla datorprogram för energi- och fastighetsbolag, utveckla datorprogram för utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Energi Ekonomi i Karlstad AB
Org.nr: 556602-7354
Bolaget skall bedriva energikonsult (uppdragsverksamhet, energimätning, energianalys, energiberäkning, systemlösning) samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sleipner Industri o Energikonsult AB
Org.nr: 556902-0307
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom energi och industri med inriktning mot effektivisering av organisationer, produktionsutrustning, energiförbrukning samt projektering, upphandling, installation och igångkörnin ...