Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Kalmar

ACE Energikonsult AB
Org.nr: 556602-9814
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom energi, klimat och miljö och därmed förenlig verksamhet.
Energikonsult Willy Mårtensson AB
Org.nr: 556448-4839
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom energiområdet samt bedriva handel med antikviteter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
HBet Kemi och Energikonsult Kalmar
Org.nr: 969775-7400
Företaget bedriver försäljning och utförande av tekniska konsulttjänster inom kemi- och energiteknik samt idka därmed förenlig verksamhet.