Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Kåge

LMH Energikonsult AB
Org.nr: 556902-0273
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom projektledning, energi, värme och processområdet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också äga och förvalta fastigheter och värdepapper.