Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Huddinge

Björn Sjöholm Energikonsult AB
Org.nr: 556941-8535
Konsulttjänster inom energiområdet.
Huddinge Energikonsult AB
Org.nr: 556666-3497
Bolaget skall bedriva energikonsultationer, försäljning, installation och service av värmeanläggningar, vvs-installationer fastighetsmäkleri samt därmed förenlig verksamhet.