Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Helsingborg

Energikonsult Bengt Jönsson AB
Org.nr: 556219-6864
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom el, tele och elkraft samt därmed förenlig verksamhet.
LF Miljö och Energikonsult AB
Org.nr: 556896-2319
Bolagets verksamhet skall utgöras av konsultverksamhet inom miljö- och energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.