Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Hässleholm

Energikonsult i Hässleholm AB
Org.nr: 556683-8693
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom VVS- och energibranschen, försäljning av VVS-material, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.