Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Hässelby

Rosén Energikonsult AB
Org.nr: 556559-7738
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom området process- och kraftverksindustri, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.