Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Halmstad

Crister Energikonsult AB
Org.nr: 556845-1271
Bolaget ska bedriva installation och service av värmeanlägg- ningar, oljeledningsanläggningar, elpannor, värmepumpar, service av ventilationsanläggningar, energirådgivning, försäljning av produkter för energisparande sam ...