Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Farsta

Aktiebolaget Botkyrka Energikonsult
Org.nr: 556531-5438
Bolaget skall bedriva verksamhet med VVS, ventilation och byggentreprenader, äga och förvalta fastigheter samt dit tillhörande verksamhet.
Bygg- & Energikonsult MP KB
Org.nr: 969773-3682
Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik. Företagets verksamhet är att energibesiktiga byggnader och deras tekniska system, analysera resultatet och komma med förslag till energi- effektivisering, upprä ...