Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energikonsult i Falköping

Petsar Energikonsult AB
Org.nr: 556845-6643
Aktiebolaget ska bedriva produktion av el genom vindkraft, konsultverksamhet inom vindkraft samt ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.