Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Energideklaration i Nyköping

Energideklaration Edek AB
Org.nr: 556738-1735
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara utförande av energi- deklarationer och energirådgivning samt konsultverksamhet inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.