Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Onsala

AB Elexpert i Väst
Org.nr: 556841-8833
Bolaget skall utföra elinstallationer och service av svag- och starkströmsanläggningar, bedriva'importexport, inköp och försäljning av dess tillhörande produkter och maskiner, bedriva handel med elprodukter, hushållsarti ...