Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Linköping

APC Elinstallatören AB
Org.nr: 556473-0801
Bolaget skall bedriva el- och teleinstallationer, försäljning av elprodukter, fastighetsservice, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
ELON Tornby AB
Org.nr: 556816-8107
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med hemelektronik såsom vitvaror och elprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
GTEL Sverige AB
Org.nr: 556748-7680
Bolaget ska utföra elarbeten och bedriva försäljning av elprodukter och övrigt tekniskt material jämte därmed förenlig verksamhet. Boalget ska även äga och förvärva fastigheter.
Lysells El AB
Org.nr: 556367-6898
Bolaget skall utföra elinstallationer samt bedriva försäljning av elprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.