Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Leksand

Hjärnhantering AB
Org.nr: 556591-0360
Bolaget ska bedriva verksamhet inom följande områden ,äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fastigheter, bedriva konsult-, forsknings- och utbildningsverksamhet inom områdena företagsledning, företagsvärdering, ...