Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Karlskrona

Elexperten i Karlskrona AB
Org.nr: 556858-5268
Bolaget ska bedriva el-, tele och datainstallationer, försäljning av elprodukter såsom elmaterial och elinstallationsprodukter för elektriska installationer, fastighetsförvaltning och därmed förenlig vrksamhet.
Elpartner i Blekinge AB
Org.nr: 556804-6048
Bolaget ska bedriva el-, tele- och datainstallationer, försäljning av elprodukter såsom elmaterial och elinstallationsprodukter för elektriska installationer, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Sydost-El i Karlskrona AB
Org.nr: 556606-7343
Bolaget skall bedriva el -tele och datainstallationer samt försäljning av elprodukter och därmed förenlig verksamhet.