Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Göteborg

Aktiebolaget Ebeco
Org.nr: 556198-1316
Aktiebolaget ska bedriva handel och konsultverksamhet med elprodukter för golvvärme och frostskydd samt industriella systemlösningar och även handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
ALEU CARS AB
Org.nr: 556676-3297
Bolaget ska bedriva agentur samt försäljning av elprodukter, el-scooters, el-bilar samt uthyrning av dito samt därmed förenlig verksamhet.
Askims El AB
Org.nr: 556446-9392
Bolaget skall bedriva försäljning, installation samt service av elprodukter, handel och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
KranCom AB
Org.nr: 556430-1165
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet, försäljning, konstruktion och service av elektronik- och elprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast egendom och värdepapper.
LEANO Trading AB
Org.nr: 556907-3165
Aktiebolaget ska bedriva import och försäljning av elprodukter.
Lensi Maskin AB
Org.nr: 556193-1428
Bolaget skall driva handel med verktygsmaskiner, truckar, fordon, järn, metaller, trävaror, värdehandlingar ävensom tillverkning, uthyrning och service av verktygsmaskiner, truckar, fordon, installation av VVS- och elpro ...
TOAB Miljö AB
Org.nr: 556459-6640
Bolaget ska bedriva uthyrning, import och försäljning av toalettbyggnader, prefabricerade badrum och kök samt sanitetsgods, elprodukter och miljöutrustning inom sanitet och renhållning samt idka därmed förenlig verksamhe ...