Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Gävle

Agneta & Kjell Batteritjänst AB
Org.nr: 556507-2484
Bolaget skall bedriva ambulerande försäljning av elprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Zeab Elprodukter, S-E Zetterström AB
Org.nr: 556212-4023
Bolaget skall bedriva försäljning av elektrisk material, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig versamhet.