Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elprodukter i Fjällbacka

Kungsklyftan Fastigheter AB
Org.nr: 556559-9445
Föremål för bolagets verksamhet är att förvalta fast och lös egendom samt värdepapper. Bolaget skall även bedriva entreprenadverksamhet med elinstallationer och försäljning av elprodukter samt därmed förenlig verksamhet.