Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elinstallation i Västra frölunda

Exxel AB
Org.nr: 556732-5641
Bolaget ska bedriva elinstallation och därmed förenlig verksamhet.
HMB Elmotor AB
Org.nr: 556784-0888
Bolaget ska bedriva elmekanisk verkstad, elinstallation, försäljning av kabel, elmotorer, kringutrustning och service samt förvaltning av fast och lös egendom.
Håkan Svensson EL AB
Org.nr: 559014-6618
Elinstallation mot i 1:a hand privatkunder.
Karlsson & Svensson Bygg & El AB
Org.nr: 556947-5444
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom byggnation, elinstallation samt därtill hörande tjänster till retail, restaurang, fastighetsägare samt andra kommersiella lokaler. Serviceuppdrag inom bygg ...