Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elinstallation i Varberg

Elinstallation i Tofta AB
Org.nr: 556403-2430
Bolaget ska bedriva elinstallationsverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigeheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Elinstallation i Tofta Förvaltnings AB
Org.nr: 556673-9255
Bolaget skall bedriva elinstallationsverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
RNT Production AB
Org.nr: 556596-1520
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksmahet och försäljning inom musikproduktion, äga och förvalta aktier och andelar, bygg- och fastighetsskötsel, tillverkning och service av båtkapell, presenning och tält, s ...