Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elinstallation i Järfälla

Elektrikern Stig Larsson AB
Org.nr: 556288-8791
Föremål för bolagets verksamhet är elinstallation och därmed förenlig verksamhet.
Roland Andersson Elinstallation AB
Org.nr: 556882-4253
El, tele och data installationer.