Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elinstallation i Enviken

El - Tjänst i Enviken Förvaltning AB
Org.nr: 556639-9761
Aktiebolagets verksamhet ska vara förvaltning av bolag som verkar inom elinstallation och försäljning av vitvaror samt uthyrning av lokaler och bostäder. Förvaltning av fast egendom, aktier och värdepapper, uthyrning av ...
Elproffs i Dalarna AB
Org.nr: 556460-8890
Bolaget skall bedriva elinstallation och byggnadsentreprenad verksamhet, med därtill hörande verksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.