Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elinstallation i Ellös

Orust Underhållsteknik AB
Org.nr: 556441-2459
Bolaget skall bedriva underhållsservice i elektromekaniska verksamheter samt elinstallation för industri och hushåll och därmed förenlig verksamhet.