Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dränering i Sifferbo

Jonas Tak AB
Org.nr: 556836-5844
Bolaget ska bedriva omläggning av tak och renovering av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva markarbeten såsom dränering av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.