Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dränering i Odensbacken

Närkes Täckdikning AB
Org.nr: 556729-5422
Föremålet för bolagets verksamhet är mark- och grundarbeten, företrädesvis dränering av jordbruks- och skogsbruksmark, samt därmed förenlig verksamhet.