Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dränering i Jonstorp

Tunneberga entreprenad AB
Org.nr: 556881-7778
Bolaget skall bedriva verksamhet inom markarbete såsom dränering, husgrunder, trädgårdsanläggning samt inom bygg och därmed förenlig verksamhet.