Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dränering i Holmsjö

Franssons Maskiner Entreprenad i Holmsjö AB
Org.nr: 556833-2273
Bolaget ska bedriva markentreprenad, dränering, avloppsarbeten, väghållning, produktion och distrubition av grus samt därmed förenlig verksamhet.