Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dränering i Alunda

Åberg Sten & Marktjänster ek. för.
Org.nr: 769613-6253
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som producentkooperativ utföra arbeten inom områdena marktjänster: markj obb, dränering, dikning, inflitration, markplanering, färdigstäl ...