Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Djursjukhus i Sorunda

Södertörns Djursjukhus AB
Org.nr: 556871-7408
Bolaget skall bedriva små- och stordjursjukvård och äga och förvalta fastighet samt bedriva handel med värdepapper och liknande finansiella instrument ävensom idka därmed förenlig verksamhet.