Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Djursjukhus i Östersund

Nya Östersunds Djursjukhus AB
Org.nr: 556853-9919
Bolaget skall bedriva veterinärverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Nya Östersunds Djursjukhus Holding AB
Org.nr: 556988-9495
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva djursjukvård, äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.